Trädgårdsdesign enligt permakultur

Permakultur kan översättas till design av hållbara livsmiljöer. När vi tittar på våra torp och trädgårdar med det som utgångspunkt utgår vi först och främst från platsen och naturens förutsättningar. Sedan kommer behov och vanor hos de boende. Till vår hjälp har vi tolv principer.

Ulrika Neldorin har ett Permaculture Design Certificate (PDC) från Stjärnsund och har med det som bas fastnat för kartan och bilden som utgångspunkt för design av trädgården. Ta med en utskrift/karta eller enkel skiss över din egen trädgård att ha som mall för att måla nya hållbara versioner av din drömträdgård. Akvarellpapper, pennor, mallar och linjaler finns på plats och vi bjuder på god fika och en introduktion till hur permakultur kan gå till i praktiken.

Tid och plats

Söndag 5 september, 14.00–18.00, Fågelsångsvägen 18, Karlstad

Kostnad

300 kronor (400 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material. Du får med dig en folder samt ett antal skisser hem.

Anmälan

Du anmäler dig hos Studiefrämjandet: https://www.studieframjandet.se/varmlands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2021/september/tradgardsdesign-enligt-permakultur2/

Kontakt

Kristina Andersson, kristina.andersson@studieframjandet.se, 054-17 29 76.

Föröka dina växter med sticklingar

Basen i permakultur är bland annat de perenna växterna, gärna med ätlig skörd såsom bärbuskar av olika de slag. Men även växter med andra funktioner – såsom skapande av väderskydd och bra mikroklimat eller som bidrar till en vacker och väldoftande plats för människor – har sin plats.

Kursledaren Kristina Andersson har mångårig erfarenhet av beskärning och förökning av perenner och kommer visa hur vi med enkla medel kan ”tillverka” fler av de växter vi gillar. Det kommer finnas lite växtmaterial, såjord och krukor men ta gärna med er fler krukor eller växtmaterial som ni vill föröka, och viktigast av allt: en vass sekatör.

Tid och plats

Tisdag 10 augusti, 17.00–20.00, Fågelsångsvägen 18, Karlstad

Kostnad

200 kronor (350 för ickemedlemmar) för workshop och material.

Anmälan

Så snart den här programpunkten har lagts upp på studieframjandet.se så länkar vi dit.

Kontakt

Kristina Andersson, kristina.andersson@studieframjandet.se, 054-17 29 76.

Mikrolivet i jorden

Hur kan vi med mindre arbete och mindre kostnader få ökad bördighet i våra trädgårdar? Jo, genom att gynna mikrolivet i jorden. Hans-Åke Scherp visar exempel på hur man kan odla jorden på olika sätt i sin villaträdgård.

Jorden är grunden för allt liv och innehåller mineraler, organiska ämnen och mikroliv. De näringsämnen som växterna behöver finns redan i jorden men behöver bli tillgängliga för dem. Det är mikrolivet som ordnar det och vi behöver förstå det och ge det goda förutsättningar för att det ska göra sitt jobb. Vi behöver således odla jorden, mata den. Genom att öka mängden organiskt material, täcka med kompost, löv, halm, flis, odla växter som drar ner näring till jorden och göra maskkompost med mera gör man jorden levande och lättskött. Att tillföra konstgödsel och gräva har visat sig ta död på jordens mikroliv.

Tid och plats

Måndag 19 april, 18.00, digital föreläsning.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig.

Kontakt

Kristina Andersson, kristina.andersson@studieframjandet.se, 054-17 29 76.

Odla klimatsmart med permakultur

Är du nyfiken på trädgårdsodling eller har du redan börjat odla? Hans-Åke Scherp visar och berättar hur man kan göra sin trädgård mer inriktad mot permakultur. Hur kan vi planera och använda våra trädgårdar så att de tillgodoser våra behov av skönhet, avkoppling och mat samtidigt som de har en positiv inverkan på livet omkring oss? Hur kan vi skapa hållbara trädgårdar som förnyar och reparerar sig själva samtidigt som de producerar ett överflöd av organiskt material och liv? Hur kan den egna trädgården bli en del av lösningen av de miljöproblem som vi står inför?

Permakultur är ett välplanerat odlingssystem med naturen som förebild. Det innebär ett sätt att odla som både återskapar bördiga jordar och bidrar till mindre koldioxid i luften med mindre arbetsinsats, till exempel genom att täcka jorden i stället för att gräva. Tanken är att imitera naturens ekosystem där jorden är grunden för allt liv.

Tid och plats

Måndag 15 februari, 18.00, digital föreläsning.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig på studiefrämjandets hemsida.

Kontakt

Kristina Andersson, kristina.andersson@studieframjandet.se, 054-17 29 76.

Inställt! Mikrolivet i trädgården

För att få växter att frodas och utvecklas handlar det om att odla jorden, att förse mikrolivet med mat. Jorden består inte bara av ett antal partiklar av olika storlekar; den består i synnerhet av ett intensivt liv av mikroorganismer. I en tesked levande jord finns 600 miljoner bakterier, 150–300 meter svampmycel, 10 000 protozoer som äter bakterierna, 20–30 gynnsamma nematoder. 

Det handlar om att göra jordens näringsämnen tillgängliga för växterna. Mikrolivet ger också en bra och luftig jordstruktur så att den behåller vatten bättre. 

Ett sätt att mata jorden är att använda sig av olika typer av komposter. 

På den här träffen pratar om och visar hur man kan bidra till en god livsmiljö för mikrolivet med exempelvis Bokashihinkar i köket och komposter utomhus. Vi har en jordverkstad där vi blandar torkade löv och växtdelar med gräsklipp och annat färskt grönt och hönsspillning.

Tid och plats

Söndagen 10 maj, 14–16, Strandviksvägen 30.

Anmälan

Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.

Inställt! Kola din egen biokol

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in detta arrangemang. Läs mer här.

Vi gör biokol enligt metoden eldfrontskolning. Det är en metod som passar bra i lägen då det finns god tillgång på torr biomassa som annars ”bara” skulle förmultna. Biokol fungerar som jordförbättring på en mängd olika sätt och dessutom bryts den inte ner på 100–1 000 år. 

Målet med dagen är att deltagarna skall ha erhållit en fördjupad kunskap om biokolens fördelar och hur den skulle kunna tillverkas och användas i dina odlingar. Vi kommer ha med en hink färdig biokol till varje deltagare då den varma kolen vi gör måste svalna rejält innan den tas med. Ta gärna med något att grilla så vi tar vara på värmen från elden. 

Kursen arrangeras tillsammans med Steffens minnes koloniområde.

Tid och plats

Söndag 26 april, 12.00–16.00, Steffens minnes koloniområde.

Kostnad

250 kronor (350 för ickemedlemmar) för workshop, material, kaffe och pinnbröd med smör.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

INSTÄLLT! Kurs i att göra sitt eget insektshotell

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in detta arrangemang. Läs mer här.

På temat biodiversitet i trädgården pratar Wolfgang Ranke från Naturskyddsföreningen om insekter, pollinering och insektshotell och sedan gör vi våra egna hotell. Wolfgang har med sig olika exempel och visar hur han tänker då han gör sina, även för människor, estetiskt tilltalande insektsboningar. Ta gärna med egen borrmaskin, men annars finns det att låna.

Tid och plats

Söndag 29 mars, 14.00–16.30, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad

150 kronor (200 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

Trädgårdsdesign enligt permakultur

Permakultur kan översättas till design av hållbara livsmiljöer. När vi tittar på våra torp och trädgårdar med det som utgångspunkt utgår vi först och främst från platsen och naturens förutsättningar. Sedan kommer behov och vanor hos de boende. Till vår hjälp har vi tolv principer. Ulrika Neldorin har ett Permaculture Design Certificate (PDC) från Stjärnsund och har med det som bas fastnat för kartan och bilden som utgångspunkt för design av trädgården. Ta med en utskrift/karta eller enkel skiss över din egen trädgård att ha som mall för att måla nya hållbara versioner av din drömträdgård. Akvarellpapper, pennor, mallar och linjaler finns på plats och vi bjuder på god fika och en introduktion till hur permakultur kan gå till i praktiken.

Tid och plats

Söndag 15 mars, 14.00–18.00, sal 215, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad

300 kronor (400 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material. Du får med dig en folder samt ett antal skisser hem.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

Vad är permakultur?

Permakultur står i fokus i vårt program i år. Vi har en rad programpunkter kopplade till detta odlingssystem. Då kan det också vara på sin plats att börja med att introducera permakultur.

Allt tar avstamp i dess etiska principer:

  • Omsorg om jorden.
  • Omsorg om människan och allt levande.
  • Rättvis resursfördelning. Inte bara för människorna utan även för djur, insekter och växter.

Hans-Åke Scherp odlar enligt permakulturens principer och han kommer under ett föredrag berätta om vad systemet går ut på, både teoretiskt och praktiskt. Som han själv uttrycker det:

”Det handlar om att bygga upp ekosystemen som vi är en del av samtidigt som vi tillgodoser de egna mänskliga reella behoven. Världen ska bli bättre för att vi är här och vi ska inte vara ett problem som vi har nu blivit.”

Tid och plats

Måndag 10 februari, 18.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2, Karlstad.

Anmälan

Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.