Karlstads Trädgårdssällskap

KTS:s Facebooksida

Karlstads Trädgårdssällskap hittar du också på Facebook.

Dels har vi en Facebooksida där vi lägger ut tips om sådant som är på gång, marknadsför aktiviteter och sällskapet i sig.

Den finner du här.

Dels har vi en Facebookgrupp där medlemmarna kan diskutera trädgård och odling med varandra.

Den finner du här.