Karlstads Trädgårdssällskap

Karlstads Trädgårdssällskap – startsida

Karlstads TrädgårdssällskapVälkommen till Karlstads Trädgårdssällskap!
Karlstads Trädgårdssällskap är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. Föreningens ändamål är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen i Karlstad med omnejd och att fungera som mötesplats för alla som delar intresset för trädgård. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Trädgård.

Vi anordnar till exempel:
– kurser om växtuppdragning, trädbeskärning, växtarrangemang
– föredrag om växtval, växtskydd, trädgårdsdesign, kompostering
– resor och studiebesök hos företag och privata trädgårdar

Medlemsavgiften är 295 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för familjemedlem (make/maka eller sambo).

Vill du bli medlem? Klicka här!

Karlstads Trädgårdssällskap