Karlstads Trädgårdssällskap

Bli medlem

Karlstads Trädgårdssällskap – bli medlemSom medlem …
får du sex nummer av tidningen Hemträdgården och vår- och höstprogram varje år. Du kan vara med på inspirerande föreläningar och intressanta kurser. Du får möjlighet att träffa andra trädgårdsälskare och besöka intressanta trädgårdar. Du har rätt till kostnadsfri rådgivning från Riksförbundet Svensk Trädgård.

Medlemskapet är individuellt. Avgiften är 305 kronor för huvudmedlem och 50 kronor för familjemedlem.

Du kan betala in beloppet till Riksförbundets Svensk Trädgård (RST), plusgironummer 1215-3. Glöm inte ange namn,  adress och att du vill tillhöra Karlstads Trädgårdssällskap!

Vill du hellre ha ett inbetalningskort ringer du 070-608 42 14 (Emma Franzén) eller skriver till
karlstadsts@gmail.com.

Välkommen!

Karlstads Trädgårdssällskap