Årsmöte i skuggan av Corona

Det vi inte visste den här kvällen var att det skulle bli föreningens sista fysiska träff på länge. Coronaviruset hade ännu inte nått den nivå där sociala kontakter blivit en risk.

Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt med Håkan Paulsson som trygg ordförande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter väl utfört arbete. Vår ordförande under de senast fem åren, Yngve Karlsson, avtackades och fick istället det hedervärda uppdraget att tillsammans med Ingrid Byman ingå i valberedningen. Ann Elgemark valdes till ny ordförande och som ledamöter omvaldes Holger Bryntesson, Emma Franzén och Solveig Lundberg medan Ulrica Neldorin valdes in som ny ledamot. Inger Karlsson kvarstår som kassör och Odd Råberg och Gun-Britt Scherp som ledamöter ytterligare ett år. Vi fick också en ny revisor i Margareta Paulsson-Ring. I god tradition bjöds på ett läckert fikabord med hembakat och ett lotteri med massor av vinster. Tack alla som bidrog till vinstbordet, fikabordets läckerheter och den trevliga stämningen!