Frörensning och avslutningssoppa

Frörensningen, torsdag den 17 november, avslutade vårt årsprogram och hela 21 personer deltog i PRO-lokalen på Norrstrand. Frörensningen bestod i att plocka frön från frökapslar och sortera blomsterfrön i ettåriga, tvååriga och perenner samt grönsaker, kryddor, giftiga och okända fröer.
Allas Trädgård och ABF deltog också. Vår frökunniga Ingrid Larsson ledde frörensningen som vanligt och resultatet blev flera tusen fröpåsar till våra bibliotek 2023.
Traditionellt erbjöds även avslutningssoppor. I år blev det morotssoppa, trattkantarellsoppa, linssoppa och sparrissoppa.

Resa till Svedrins Handelsträdgård

Söndag den 7 augusti reste vi för första gången till Svedrins Handelsträdgård. Det var dock ganska få som valde att följa med – sammanlagt nio personer – men de fick god utväxling på sin resa. Svedrins Handelsträdgård hade ett stort sortiment av bra plantor. Det fanns ett stort utbud av sommarblommor, perenner, kryddväxter, lökväxter, buskar och fruktträd. De hade också redskap, olika växtstöd av armeringsjärn samt säckar av jord och jordförbättringar. Allt var billigt om man jämför med de större kedjorna.

Vi var mycket nöjda med våra inköp och vi är välkomna igen nästa år.

Besök i två Säffleträdgårdar

I Säffle finns flera riktigt fina trädgårdar och 6 augusti besökte Karlstads Trädgårdssällskap två av dem: Hanssons lummiga trädgård och Nilssons innergård.

Drygt tio medlemmar tog chansen att se trädgårdarna och lyssna på Helena Hanssons och Susanne Nilssons berättelser om hur deras trädgårdar har växt fram.

Tusen Trädgårdar gav mersmak

Karlstads Trädgårdssällskap deltog med tre trädgårdar i arrangemanget ”Tusen Trädgårdar” 3 juli. Odd och Holger hade ca 70 besökare och paret Scherp hade ca det dubbla. Det var ett lyckat arrangemang och vi hoppas att fler deltar om två år.

Besök i en liten trädgård

Närmare trettio personer kom när Gudrun och Per i slutet av juni öppnade sin lilla villaträdgård på Jägartorpet för Karlstads Trädgårdssällskap. Fokus låg på just litenheten – den är bara på ett par hundra kvadratmeter – och hur Gudrun har tänkt för att göra det mesta av ytan.

När de för sexton år sedan flyttade in i det då nybyggda huset bestod tomten bara lera och det tog ett antal år att få fason på trädgården. Några högre buskar och små träd fick bilda stomme och sedan ligger hennes fokus på blomning i rabatter och krukor. Under hela säsongen – från tidig vår till sen höst – ska någonting blomma. Ytterligare en viktig del, som har tillkommit under senare år, är den lilla dammen som ger ytterligare liv i trädgården.

Marknadsförde föreningen

Lördag den 23 april var det Trädgårdspremiär på Blomsterlandet. Karlstads Trädgårdssällskap blev inbjudna att delta och det gjorde vi. Vi fick möjlighet att marknadsföra föreningen och svara på frågor och ge tips.

Veteranpoolen och Ruds Kafé deltog också. Runt 30 intresserade var framme och pratade med oss och vi fick kanske nya medlemmar. Ett särskilt tack till personalen på Blomsterlandet som var mycket bemötande och samarbetsvilliga.

Föreläsning om skogsträdgård lockade många

Måndagen den 14 mars var vi ett femtital personer i Skeppet som lyssnade till Viktor Säfve som delade med sig av sin djupa kunskap om odling som han praktiserar i familjens egna odlingar och skogsområden i Åfallets skogsträdgård. Vi fick en insikt i skogens kraft och vad vi kan lära oss av den för att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar som sköter sig själva som skogen gör och bidrar till rik biologisk mångfald.

Se föreläsningen om en botanisk trädgård i Karlstad

På Romstad i Karlstad fanns under första hälften av 1900-talet en botanisk trädgård. Det var ingen officiell anläggning och den var inte kopplad till något universitet. Istället var det den originelle stinsen Levin Rydén som på egen hand hade byggt upp trädgården. Den rymde 568 olika växtarter och Levin dokumenterade noggrant dem och deras trädgårdsmässiga förutsättningar.

Utifrån denna dokumentation och möten med Levin har Kerstin Lindvall och Mats Ekholm satt samman en skrift i Carlstads-Gillets skriftserie om hans märkliga skapelse. Under en föreläsning för Karlstads Trädgårdssällskap berättade de om denna försvunna botaniska trädgård.

Vi har spelat in föreläsningen och du finner den här!

2022 års program är här!

Många av er har säkert redan både planerat och tjuvstartat frösådden inomhus, kanske med inspiration från förra årets digitala föreläsning om hur man lyckas med frösådden. Vill du titta på förra årets digitala föreläsningar finns alla på KTS:s Youtubekanal.

Nu startar ett nytt trädgårdsår och ambitionen är förstås att fortsätta inspirera våra medlemmar. Årets program blandar föreläsningar med resor, trädgårdsbesök och kurser. Det handlar om permakultur, beskärning, fröutlåning på bibliotek och tips på sånt du kan göra på egen hand. I år kan du också låna föreningens nya mustutrustning för att testa mustning på samma sätt som vi visar under Äpplets dag.

Vi planerar för att träffas på riktigt men kommer att erbjuda digitala alternativ om det blir nödvändigt. Bättre att ställa om än att ställa in, eller hur!

Välkommen till ett nytt inspirerande trädgårdsår!

Ann Elgemark

Ordförande

Ps Vill du se programmet som pdf finner du det här.

Nästa års fröbibliotek säkrades

Att avsluta året med frösortering och soppa har blivit en tradition för Karlstads Trädgårdssällskap, och den traditionen bröt vi inte i år heller. Ett tiotal personer samlades i mitten av november för att rensa och, sortera och kuvertera frön som vi hade fått in, dels från allmänheten, dels från vår frögeneral Ingrid.

Vårt arbete med fröbibliotek har expanderat för varje år och nu är det många bibliotek i och runt Karlstad som är med.