Besök i en liten trädgård

Närmare trettio personer kom när Gudrun och Per i slutet av juni öppnade sin lilla villaträdgård på Jägartorpet för Karlstads Trädgårdssällskap. Fokus låg på just litenheten – den är bara på ett par hundra kvadratmeter – och hur Gudrun har tänkt för att göra det mesta av ytan.

När de för sexton år sedan flyttade in i det då nybyggda huset bestod tomten bara lera och det tog ett antal år att få fason på trädgården. Några högre buskar och små träd fick bilda stomme och sedan ligger hennes fokus på blomning i rabatter och krukor. Under hela säsongen – från tidig vår till sen höst – ska någonting blomma. Ytterligare en viktig del, som har tillkommit under senare år, är den lilla dammen som ger ytterligare liv i trädgården.