Klematisträdgården

Besök i klematisrik trädgård

Karlstads Trädgårdssällskap hade till 2020 satt samman ett sällsynt välmatat program, men när Coronapandemin slog till valde vi att ställa in merparten eftersom de var svåra att anpassa.

Trädgårdsbesök sker dock ute i det fria, så vi valde att genomföra vårt besök hos Maj-Lis och Classe norr om Karlstad den 2 juli. De har en blomrik, lummig och artrik trädgård där det märks att ägarna är djuvänner. Inte minst är trädgården rik på klematis och klätterrosor som är perfekta häckningsplatser för många fåglar.

Antalet besökare begränsades och vi var elva personer som åkte dit för en visning. Ägarna avslutade den med att bjuda oss på kaffe med dopp.