Med syrning på schemat

Syrning är en uråldrig och effektiv metod att syra grönsaker. Vid två tillfällen under hösten – den 11 och 18 oktober – lärde vi oss att ta hand om överskottet av skörd från våra trädgårdar med den här metoden. Vi gjorde surkål med äpple och kummin och fick smaka olika slags fermenterade grönsaker, under handledning av vår styrelsemedlem Ulrika Neldorin som fermenterar för försäljning i Torfolk och vänner.

I mindre grupper på omkring tio personer åt gången och med väl tilltagna avstånd mellan stationerna så lärde vi oss hur vi kan göra vitkålen ännu mer nyttig genom denna process och efter dagen fick vi med oss ett recepthäfte och en burk att vårda ömt under en månad innan den provsmakades.

Bilden är tagen av kolonist och deltagare Anette Carlsson på Steffens minne.

Äpplets dag i specialformat

Det här året blev firandet av äpplets dag inte som det brukar. När det inte var möjligt att ta emot några hundra besökare ställde vi om och kunde erbjuda både sortbestämning och en liten äppelutställning i Naturum. Äppelägare lämnade in nitton påsar med äpplen av okända sorter. Äpplena levererades till en pomolog som var tacksam över att få träna sina sinnen även i år. Nu hoppas vi att alla äppelägare är nöjda och har fått namn på sina äpplen.

Konsten att beskära ett fruktträd

Träffen ”Att beskära fruktträd” lockade fler än vi kunde ta emot. Femton medlemmar samlades utanför Sjögården i Karlstads koloniträdgård där Maria Jansson från Träd&Gård berättade hur fruktträd fungerar och när och varför det är bra att beskära.

Efter introduktion och fika besökte vi några av kolonins trädgårdar för att fördjupa oss i hur man kan resonera innan man väljer att göra ett ingrepp. Vad vill trädägaren åstadkomma med trädet och går det att förverkliga? Frågorna och råden var många. Ett råd var att det ibland kan vara bättre att plantera ett nytt träd än att stympa ett stort träd som ofta också är angripet av fruktträdskräfta.

Distanserat trädgårdsbesök

Mycket av trädgårdssällskapets program i år har fått ställas in, men på trädgårdsbesök går att hålla avstånd till varandra. Därför höll vi fast vid att ordna trädgårdsbesöket hos trädgårdsdesignern Linn Malmén.

Ett tjugotal personer kom och Linn berättade om hur hon tänker när hon anlägger sin egen trädgård och om de förändringar som har skett sedan förra besöket. När hon ritar trädgårdar åt andra går det undan eftersom kunderna betalar timpris och oftast vill ha en färdig plan att börja arbeta efter. Hemma låter Linn det däremot ta tid. Trädgårdsidéerna får mogna fram.

Bukettbindarkurs

Torsdagen den 13 augusti samlades vi åtta damer för att lära oss binda ”Buketter från vår trädgård”, ett samevenemang mellan Karlstads Trädgårdssällskap och Studiefrämjandet. Vi träffades ute vid Naturum, Mariebergsskogen. Kristina Andersson var vår ledare. Hon demonstrerade ingående hur vi skulle arbeta. Efter ett par timmars övande hade vi alla både varsin fin bukett och ett arrangemang med blommor i en oasis att ta med hem.

Perennfyndade på Rolands plantskola

Söndag den 2 augusti åkte 12 trädgårdsintresserade till Rolands Plantskola i Revsten, söder om Kristinehamn. Jan-Erik och Ulla-Lena tog emot oss och visade plantskolans alla perenner. De har många hundra perenna växter av alla de sorter som trädgårdsföreningar kan köpa för grossistpriser. Vi var alla nöjda med våra inköp och återkommer nästa år i augusti.

Besök i klematisrik trädgård

Karlstads Trädgårdssällskap hade till 2020 satt samman ett sällsynt välmatat program, men när Coronapandemin slog till valde vi att ställa in merparten eftersom de var svåra att anpassa.

Trädgårdsbesök sker dock ute i det fria, så vi valde att genomföra vårt besök hos Maj-Lis och Classe norr om Karlstad den 2 juli. De har en blomrik, lummig och artrik trädgård där det märks att ägarna är djuvänner. Inte minst är trädgården rik på klematis och klätterrosor som är perfekta häckningsplatser för många fåglar.

Antalet besökare begränsades och vi var elva personer som åkte dit för en visning. Ägarna avslutade den med att bjuda oss på kaffe med dopp.

Tusen trädgårdar lockade

Söndagen 28 juni arrangerades Tusen Trädgårdar och firade samtidigt tioårsjubileum. Karlstads Trädgårdssällskap hade tänkt satsa på att få med så många trädgårdar som möjligt men coronapandemin satte krokben för det. Nästa gång, då händer det!

Men trots pandemi och trots ett ostadigt väder tog sig en del ut till de två trädgårdar som har kopplingar till Karlstads Trädgårdssällskap: stadsodlarna i Viken och Odd Råbergs trädgård på Skoghall.

Stadsodlarna räknade sammanlagt in 17 besökare under dagen och konstaterade att en solig dag har de fler spontanbesökare än så. Men de hade det bra under sitt regnskyddande parasoll.

Odd Råberg fick sammanlagt 51 en besökare under dagen till sin trädgård som är under uppbyggnad.

Årsmöte i skuggan av Corona

Det vi inte visste den här kvällen var att det skulle bli föreningens sista fysiska träff på länge. Coronaviruset hade ännu inte nått den nivå där sociala kontakter blivit en risk.

Årsmötet genomfördes på sedvanligt sätt med Håkan Paulsson som trygg ordförande. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet efter väl utfört arbete. Vår ordförande under de senast fem åren, Yngve Karlsson, avtackades och fick istället det hedervärda uppdraget att tillsammans med Ingrid Byman ingå i valberedningen. Ann Elgemark valdes till ny ordförande och som ledamöter omvaldes Holger Bryntesson, Emma Franzén och Solveig Lundberg medan Ulrica Neldorin valdes in som ny ledamot. Inger Karlsson kvarstår som kassör och Odd Råberg och Gun-Britt Scherp som ledamöter ytterligare ett år. Vi fick också en ny revisor i Margareta Paulsson-Ring. I god tradition bjöds på ett läckert fikabord med hembakat och ett lotteri med massor av vinster. Tack alla som bidrog till vinstbordet, fikabordets läckerheter och den trevliga stämningen! 

Lärorikt besök hos Karlstad Redskap

I Vålberg ligger fabriken som tillverkar skyfflar, spadar, krattor, och alla andra redskap som bär namnet Karlstad Redskap. Malin Gustafson, som är företagets VD, gav oss en historielektion om spadens utveckling från en trubbig tingest helt tillverkad i trä till dagens vassa där trä och härdad stål möts för bästa hållbarhet och ergonomi.

Vi guidades runt i fabriken bland maskiner, träbitar och ståldetaljer som väntade på att bli färdiga spadar och skyfflar. En hel del moment är rena hantverket. Fem personer jobbar i fabriken medan Malin och en person till sköter det administrativa. Efter en den lärorika rundturen var det dags att titta närmare på olika redskap och välja ut det vi ville köpa. En exklusiv möjlighet för oss eftersom fabriken annars bara säljer till återförsäljare. Ett varmt tack till Malin som förutom guidningen bjöd oss på kaffe med kaka och en multisax. Det var ett gäng multinöjda besökare som lämnade fabriken.