Låna frön på bibliotek

Lördag den 25 februari hade vi ett specialarrangemang för ”Låna frön på bibliotek”.
Fem personer från KTS var på plats på Karlstads stadsbiblioteket mellan kl. 10.00
och 13.00 för att dela ut fröer och informera om hur man tar och hanterar frön för
bästa odlingsresultat. 47 besökare tog del av föreningens råd angående
fröhanteringen. Vi passade också på att informera om Karlstads Trädgårdssällskap.