Ingrid Ekrem, förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård

Förbundsdirektören inspirerade på årsmötet

Vid årets årsmöte fick Karlstads Trädgårdssällskap finbesök när Inger Ekrem, som är förbundsdirektör för Riksförbundet Svensk Trädgård, kom och berättade om verksamheten. Hon höll ett glödande och inspirerande föredrag om förbundets verksamheter och deltog sedan i resten av årsmötet, inklusive växtlotteriet.

I övrigt flöt årsmötet på fint under Håkans ordförandeskap och en nygammal styrelse fortsätter arbetet. Karin Mörth avtackades och Gun-Britt Scherp valdes in i hennes ställe.