Konsten att beskära ett fruktträd

Träffen ”Att beskära fruktträd” lockade fler än vi kunde ta emot. Femton medlemmar samlades utanför Sjögården i Karlstads koloniträdgård där Maria Jansson från Träd&Gård berättade hur fruktträd fungerar och när och varför det är bra att beskära.

Efter introduktion och fika besökte vi några av kolonins trädgårdar för att fördjupa oss i hur man kan resonera innan man väljer att göra ett ingrepp. Vad vill trädägaren åstadkomma med trädet och går det att förverkliga? Frågorna och råden var många. Ett råd var att det ibland kan vara bättre att plantera ett nytt träd än att stympa ett stort träd som ofta också är angripet av fruktträdskräfta.