Fröbibliotek

Låna frön på bibliotek x 2

Under mars hade Karlstads Trädgårdssällskap utlåning av frön vid två tillfällen.

Karlstads stadsbibliotek lördagen 17 mars

Antal besök: 48

Vi hade mest besök av kvinnor på Stadsbiblioteket och även långväga besökare från Norrköping. De ska tipsa deras lokala trädgårdsförening om idén att låna frön. Vi var fem stycken från Karlstads Trädgårdssällskap som servade besökarna med info och frötips. Vi lämnade kvar två korgar med grönsaks- och sommarblomsfrön, som senare ska skrivas in i vår ”liggare”. Det funkade inte så bra för när vi fyllde på frön två veckor senare, så hade de flesta inte skrivit upp sig.

 

Vålbergs bibliotek måndagen 19 mars

Antal besökare: 4

Tyvärr var de få besökare i Vålberg. Vi var två från Karlstads Trädgårdssällskap som hjälpte besökarna med info och svar på frågor. Vi lämnade även här frön till grönsaker och sommarblommor med vår ”liggare”. Ingrid, träffade samma kväll sin hobbygrupp där det gjordes 8 utlån av frön. Vår liggare i Vålberg har fungerat bra beroende på mer engagerad personal. Vi har fyllt på med mer frön två gånger.