Mariana Mattsson

Mariana Mattsson om att rädda en trädgård och om lappländskt odlande

Författaren Mariana Mattsson gästade Karlstad 1 oktober och gav en fascinerande inblick i det nordliga ordlandets fördelar och utmaningar. Hon gav livfulla berättelser om livet i det lappländska landskapet och från restaureringen av Blomster-Lottas trädgård i Ammarnäs. Hon avslutade med att läsa högt ur sin roman.

Föreläsningen arrangerades tillsammans med Kristinehamns Trädgårdsförening och nära trettio personer kom och lyssnade på Mariana.