Så bygger du en skogsträdgård – konsten att odla som skogen

Philipp Weiss fängslade det fullsatta rummet på Naturum den 20 februari och två timmar försvann i ett högt tempo. Han hade med sig ett antal av sina böcker och alla tog slut efter föreläsningen, man ville veta mer.
Med bilder och berättelser om sina erfarenheter och djupa kunskaper om odling och studier av naturens sätt att skapa gynnsamma förhållanden för växtlighet visade han hur kraftfull naturen är om vi samarbetar md den. Skogen är bäst på att omvandla solljus till biomassa, lagra in kraft och skapa ett system via svampmycel, bakterier mm dvs de mikroorganismer som frigör och fördelar näring och vatten till växterna. En kraftfull resurs som vi behöver lära av. Skogen är en enorm kålsänka som vi behöver ta vara på i dessa dagar av oro för klimatförändringar. En skogsträdgård med ätbara perenner, bärbuskar, fruktträd och nötträd ger mat utan hårt arbete varje vår förutom beskärning för att släppa in ljus till de växter som behöver det.