beskärning fruktträd

Stort intresse för beskärningsträff

Lördag morgon den 10 september och 15 entusiastiska deltagare slöt upp utanför koloniträdgårdarna på Kroppkärr. Vi besökte flera trädgårdar med träd i olika skicka att prata om. Ann Elgemark som ledde det hela gav tips om vad man behöver tänka på innan och under själva beskärningen. Val av verktyg var ett moment och några passade på att provsåga med en japansk dubbeltandad såg. Vårt rullande café Ingrid&Inger fanns på plats och serverade ljuvlig hemlagad tomatsoppa. Det var stort intresse för beskärning och flera vill ha mera. Frågan om en ny träff eller mer grundlig studiecirkel fick vi som medskick inför kommande säsong.