Årsmöte 2024

Trots dåligt väglag och svår parkering i snödrivorna så kom 35 medlemmar till årets årsmöte 2024.

Vår ordförande Hans-Åke inledde med att hälsa alla välkomna och tacka för förtroendet 2023 och bl a tala om betydelsen av naturens ekosystem för växtligheten i våra trädgårdar och vilken nytta vårt odlande har för klimatet. Han uttryckte också sin glädje över den stora medlemsutvecklingen den senaste tiden. Han presenterade vår verksamhetsplan inför 2024 som är vårt program samt några projekt med våra samarbetspartners och andra växtprojekt.

Sedan följde årsmötesförhandlingar med val av styrelse m.m. För första gången på mycket länge hade vi en motion att ta ställning till som handlade om att trädgårdssällskapet skulle verka för att en beredskapsträdgård, en medborgarodling i Karlstad skapades. En arbetsgrupp bildades för att hantera detta.
Till mötesordförande valdes Ann Elgemark och till mötessekreterare valdes Åsa Backmann. Nyinvalda i styrelsen blev Nina Höjdefors (kassör) och Camilla Rapp. Ann Elgemark avgick i valberedningen och ersattes av Josefina Rydén. Läs mer i årsmötesprotokollet.

Det smakade gott med det kaffe med hembakat dopp som våra ”kaffetanter” Solveig och Karin hade dukat fram och lotterna ”årorna” i växtlotteriet under ledning av Kerstin och Yngve tog slut på en gång. Ett lyckat årsmöte med andra ord.