Ett drömväxthus på gammal grund

Anneli och Anders Gräsberg tog den 23 augusti emot fjorton nyfikna trädgårdsentusiaster från Karlstads Trädgårdssällskap och visade upp sitt drömväxthus byggt på en grund av återvunnet tegel. De berättade om hur de hade gått till väga och lyfte fram fördelarna med att bygga ett växthus med hög, murad grund – inte minst att klimatet i växthuset blir mycket jämnare.

Rapport från besök i kollektivt växthus

Stefan Barkman (bilden), Anders Magnusson, Anna Lundberg och Martin Sundqvist tog 16 augusti emot ett tiotal besökare från Karlstads Trädgårdssällskap och visade upp växthuset som Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet i Karlstad har byggt. De berättade om hur de planerade och genomförde bygget av det 64 kvadratmeter stora växthuset och de beskrev hur de gör för att möta skilda önskemål och behov hos föreningens medlemmar.

Rapport från trädgårdsbesök i Mosstorp

Karlstads Trädgårdssällskap blev inbjudna av Trädgårdsamatörerna till en sommarträff och trädgårdsbesök i Mosstorp, där Ann-Britt Höglund guidade oss och berättade om sin trädgård.

Denna trädgård är helt underbar med massor av olika växter och träd. Ett gediget arbete ligger bakom denna trädgård och det är bara att imponeras.

Vi blev också bjudna på kaffe och hembakat. Vid kaffet pratade vi om framtida samarbeten.

Plats: Ann-Britt Höglunds trädgård i Mosstorp

Tidpunkt: Onsdag 10 augusti 2016, klockan 17.00

Antal besökare: drygt 40

Årsmötesplanering på styrelsemöte

Styrelsemöte Karlstads Trädgårdssällskap 25 februari 2016 

Ordförande: Yngve Karlsson

Sekreterare: Emma Franzén

Övriga närvarande: Holger Bryntesson, Ann Elgemark, Ingrid Larsson och Odd Råberg, Billy Sundblad.

Anmält förhinder: Ingrid Westerberg

Plats: hemma hos Billy

1. Yngve öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll Ingrid B får inte längre info för föreningen. Det hon däremot fortfarande gör är att hantera föreningarnas rabatter och det vill hon gärna att vi tar över. Kvarstår: Emma kollar upp komposten. Växtportalen, Yngve. Föregående protokoll godkändes.

3. Rapporter/ Skrivelser/Komposten.
Esters Café, 5/5, plantbytardag och vårpremiär. Vi informerar via fb, Odd.
Centralförbundet, ang mandat fullmäktige. Vi är för små för mandat och har ingen valsamverkan idag. Odd undersöker närmare. Ev diskutera samverkan på sommarträffen.
Info från studiefrämjandet om ledarutbildning.
Seniorernas hus håller trädgårdsföreläsningar som vi kan tipsa om. Odd.
Beskärningskursen. Inte tillräckligt många anmälda. Nytt förslag 3h workshop i 19 mars. Emma skickar ut info till medlemmarna via mejl (Inkl info om felaktigt datum på årsmötet och önskemål om vinster till lotteriet på årsmötet).
Ingrids odla i varmbänk; 5 medlemmar och 2 gäster. Uppskattat!

4. Ekonomi

Ekonomin är god.

5. Årsmötet och Checklistan
Vi har lotteri även på detta årsmöte.
Billy ordnar blommor åt avgående, samt ordförande och sekreterare.
Verksamhetsberättelse och budget skall skrivas ut och alla dokument skall skicka till ordförande på årsmötet.
Billy Styrelsen kommer föreslå på årsmötet att utöka styrelsen med en person samt att alla styrelsemedlemmar blir ordinarie.
Emma gör lista att ta med till årsmötet, där frivilliga som kan tänka sig att tex ställa upp i olika sammanhang, tex marknader/fröbibliotek kan skriva upp sig på.
Ann har kontakt med Magnus ang Biokolen.
Vi ses 17:15 på årsmötet.

6. Övrigt Emma jämför Ingrids senaste mejllista med vår så att det stämmer. Strandflagga. Odd kollar skickar förslag.
Emma frågar Lena varifrån klistermärkena kom.

7. Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte efter årsmötet torsdag 17 mars.

Väl mött!

Emma Franzén

Här är protokollet som pdf.

Välkomna till Karlstads Trädgårdssällskaps nya hemsida

På årsmötet 17 mars 2016 är det officiell lansering, men man kan säga att vi smyger igång Karlstads Trädgårdssällskaps nya hemsida. Den finns och vi börjar använda den redan nu. Vi hoppas att ni har överseende med att den inte är riktigt klar än.

Har du synpunkter, idéer eller förslag som rör hemsidan så tveka inte att kontakta föreningen eller någon i styrelsen.