Informationskväll om biologisk mångfald

Den 4 april samlades en engagerad skara på runt 30 personer för att lyssna på vad Karlstads kommun gör för att bidra till biologisk mångfald och varför den är så viktigt. Anna Mossberg, parkchef, berättade vilka satsningar som görs, både för att ge förutsättningar för våra viktiga pollinatörer och hur man i kommunen tänker om betydelsen av grönska för oss människor och inte minst för klimatet.

Yngve Karlsson beskrev biets och andra pollinatörers behov och betydelse för vår överlevnad. Hans-Åke Scherp vidgade perspektivet biologisk mångfald till att omfatta både djur och växter, både ovan och under jordytan och betonade betydelsen av uthålliga ekosystem med naturen som vägledande förebild.

Det kom många intresserade frågor och inlägg från åhörarna och vi trädgårdsodlare kände att vi är betydelsefulla och kanske lite mindre irriterade på maskrosor som är en värdefull föda för våra bin.