Fullmäktigemöte Riksförbundet Svensk Trädgård

Rapport från riksförbundets fullmäktigemöte

Tack vare valsamverkan mellan de tre föreningarna Karlstads Trädgårdssällskap, Kils Hemträdgårdsförening och Kristinehamns Trädgårdsförening kan vi skicka en representant till riksförbundets årliga fullmäktigemöte.

Eftersom det finns möjlighet att även skicka observatörer på föreningens egen bekostnad åkte i år tre personer. Här är Holger Bryntessons rapport från mötet.

Rapport

Plats: Scandic Hotell, Alvik
Tidpunkt: 2019-04-06 –2019-04-07
Antal deltagare: 43

Vi deltog från valsamverkan Värmland SO med Yvonne Ring och Carina Bäckström från Kristinehamns trädgårdsförening och Holger Bryntesson från Karlstads Trädgårdssällskap.

Lördag den 6 april

Ordförande Lennart Froby inledde mötet och hälsade alla välkomna

• Information om det nya medlemsregistret

Det har varit besvärligt att få i gång det nya medlemsregistret. Kanske för avancerat? Men nu ser det ut att bli verklighet. Efter påsk, så kan vi logga in. Riks kommer att skicka ut länk till medlemsregistret. Varje trädgårdsförening ska ha en ansvarig för medlemsregistret, (kan vara flera).
Mer konkret information kommer i nästa ”Komposten”

• Nya riktlinjer för RST:s föreningsbidrag

Vi kan söka pengar för verksamhet inom följande prioriterade områden:
1. Barn- och ungdom
2. Integrationsprojekt
3. Nyskapande / Utvecklande projekt
Vi kan söka mellan 4000:- och 20 000:-
Mer konkret information kommer i nästa ”Komposten”

• Sommarträff 2019

I sommar kommer Huddinge/Botkyrka Trädgårdssällskap att arrangera ”Sommarträff”. Den kommer att arrangeras 16–18 augusti. Anmälan sker från nu och framåt.
Mer information om ”Sommarträffen” finns i senaste ”Hemträdgården”, (Hemträdgården nr 2)

• Rådgivning live

Pensionärerna Ingrid Åkesson, Sveriges Lantbruksuniversitet och Tomas Lagerström, Ultuna svarade på frågor får deltagarna i mötet. Många intressanta frågor och svar.

• Föreläsning

Tomas Lagerström höll en intressant föreläsning om invasiva växter (främmande arter).
Vilka problem kan uppstå? Det kan bli en förändring av floran och många växter kan sprida sig väldigt mycket. Vi kan googla på vilka de värsta växterna är. Vad gör man?
1. Utrota
2. Kontrollera
3. begränsa
Man kan bötfällas om detta missköts. Framtida riskbedömningar kommer att finnas.

• Middag

Vi bjöds på tre rätters middag på kvällen och den följdes av mingel och intressanta samtal mellan kunnigt folk från våra trädgårdsföreningar runt om i Sverige.

Söndag den 7 april

Hela förmiddagen var det ordinarie fullmäktigemöte med de vanliga mötesförhandlingarna. Protokoll från detta kommer att skickas ut inom kort. Den digra verksamhetsberättelsen finns att få tag på i Riks hemsida www.tradgard.org
Nästa Fullmäktigemöte kommer att ske 4–5 april 2020 på Scandic hotell i Alvik.
Då är det Kils Trädgårdsförening som har mandat och rösträtt för vår valsamverkan Värmland SO. Kristinehamn och Karlstad kan skicka observatörer. Vi tycker att de är bra om vi gör så, för fullmäktigemötet är mycket lärorikt.
Vi, Kristinehamn och Karlstad var nöjda med årets upplaga.

Yvonne, Carina och Holger