Inställt! Mikrolivet i trädgården

För att få växter att frodas och utvecklas handlar det om att odla jorden, att förse mikrolivet med mat. Jorden består inte bara av ett antal partiklar av olika storlekar; den består i synnerhet av ett intensivt liv av mikroorganismer. I en tesked levande jord finns 600 miljoner bakterier, 150–300 meter svampmycel, 10 000 protozoer som äter bakterierna, 20–30 gynnsamma nematoder. 

Det handlar om att göra jordens näringsämnen tillgängliga för växterna. Mikrolivet ger också en bra och luftig jordstruktur så att den behåller vatten bättre. 

Ett sätt att mata jorden är att använda sig av olika typer av komposter. 

På den här träffen pratar om och visar hur man kan bidra till en god livsmiljö för mikrolivet med exempelvis Bokashihinkar i köket och komposter utomhus. Vi har en jordverkstad där vi blandar torkade löv och växtdelar med gräsklipp och annat färskt grönt och hönsspillning.

Tid och plats

Söndagen 10 maj, 14–16, Strandviksvägen 30.

Anmälan

Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.

Inställt! Kola din egen biokol

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in detta arrangemang. Läs mer här.

Vi gör biokol enligt metoden eldfrontskolning. Det är en metod som passar bra i lägen då det finns god tillgång på torr biomassa som annars ”bara” skulle förmultna. Biokol fungerar som jordförbättring på en mängd olika sätt och dessutom bryts den inte ner på 100–1 000 år. 

Målet med dagen är att deltagarna skall ha erhållit en fördjupad kunskap om biokolens fördelar och hur den skulle kunna tillverkas och användas i dina odlingar. Vi kommer ha med en hink färdig biokol till varje deltagare då den varma kolen vi gör måste svalna rejält innan den tas med. Ta gärna med något att grilla så vi tar vara på värmen från elden. 

Kursen arrangeras tillsammans med Steffens minnes koloniområde.

Tid och plats

Söndag 26 april, 12.00–16.00, Steffens minnes koloniområde.

Kostnad

250 kronor (350 för ickemedlemmar) för workshop, material, kaffe och pinnbröd med smör.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

INSTÄLLT! Kurs i att göra sitt eget insektshotell

Tyvärr har vi varit tvungna att ställa in detta arrangemang. Läs mer här.

På temat biodiversitet i trädgården pratar Wolfgang Ranke från Naturskyddsföreningen om insekter, pollinering och insektshotell och sedan gör vi våra egna hotell. Wolfgang har med sig olika exempel och visar hur han tänker då han gör sina, även för människor, estetiskt tilltalande insektsboningar. Ta gärna med egen borrmaskin, men annars finns det att låna.

Tid och plats

Söndag 29 mars, 14.00–16.30, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad

150 kronor (200 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

Trädgårdsdesign enligt permakultur

Permakultur kan översättas till design av hållbara livsmiljöer. När vi tittar på våra torp och trädgårdar med det som utgångspunkt utgår vi först och främst från platsen och naturens förutsättningar. Sedan kommer behov och vanor hos de boende. Till vår hjälp har vi tolv principer. Ulrika Neldorin har ett Permaculture Design Certificate (PDC) från Stjärnsund och har med det som bas fastnat för kartan och bilden som utgångspunkt för design av trädgården. Ta med en utskrift/karta eller enkel skiss över din egen trädgård att ha som mall för att måla nya hållbara versioner av din drömträdgård. Akvarellpapper, pennor, mallar och linjaler finns på plats och vi bjuder på god fika och en introduktion till hur permakultur kan gå till i praktiken.

Tid och plats

Söndag 15 mars, 14.00–18.00, sal 215, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Kostnad

300 kronor (400 för ickemedlemmar) för workshop, fika och material. Du får med dig en folder samt ett antal skisser hem.

Anmälan

Anmäl dig på studieframjandet.se.

Vad är permakultur?

Permakultur står i fokus i vårt program i år. Vi har en rad programpunkter kopplade till detta odlingssystem. Då kan det också vara på sin plats att börja med att introducera permakultur.

Allt tar avstamp i dess etiska principer:

  • Omsorg om jorden.
  • Omsorg om människan och allt levande.
  • Rättvis resursfördelning. Inte bara för människorna utan även för djur, insekter och växter.

Hans-Åke Scherp odlar enligt permakulturens principer och han kommer under ett föredrag berätta om vad systemet går ut på, både teoretiskt och praktiskt. Som han själv uttrycker det:

”Det handlar om att bygga upp ekosystemen som vi är en del av samtidigt som vi tillgodoser de egna mänskliga reella behoven. Världen ska bli bättre för att vi är här och vi ska inte vara ett problem som vi har nu blivit.”

Tid och plats

Måndag 10 februari, 18.00, lokalen Skeppet, Lagergrens gata 2, Karlstad.

Anmälan

Gun-Britt Scherp, gbscherp@gmail.com, 070-622 02 81.