Besök hos stadsodlarna i Viken

Med en god tredjedel av sommaren kvar inleddes höstprogrammet den 31 juni med ett besök hos Vikenodlarna i Stadsträdgården i Karlstad. 15 KTS-medlemmar och ett tiotal stadsodlare träffades vid odlingslådorna och Solveig Lundberg berättade historien om hur anläggningen kom till 2013 och hur den drivs.

För driften är speciell. De sammanlagt 26 lådorna sköts i studiecirkelform av två grupper med åtta personer i varje. Kommunen upplåter lådorna till Studiefrämjandet som arrangerar i studiecirklarna.

Vid besöket visade deltagarna upp sina odlingar och pratade om hur de rent praktiskt sköts och vilka för- och nackdelar det finns att odla i en offentlig miljö.

Träffen avlutades med en fika.