Årsmötesplanering på styrelsemöte

Styrelsemöte Karlstads Trädgårdssällskap 25 februari 2016 

Ordförande: Yngve Karlsson

Sekreterare: Emma Franzén

Övriga närvarande: Holger Bryntesson, Ann Elgemark, Ingrid Larsson och Odd Råberg, Billy Sundblad.

Anmält förhinder: Ingrid Westerberg

Plats: hemma hos Billy

1. Yngve öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll Ingrid B får inte längre info för föreningen. Det hon däremot fortfarande gör är att hantera föreningarnas rabatter och det vill hon gärna att vi tar över. Kvarstår: Emma kollar upp komposten. Växtportalen, Yngve. Föregående protokoll godkändes.

3. Rapporter/ Skrivelser/Komposten.
Esters Café, 5/5, plantbytardag och vårpremiär. Vi informerar via fb, Odd.
Centralförbundet, ang mandat fullmäktige. Vi är för små för mandat och har ingen valsamverkan idag. Odd undersöker närmare. Ev diskutera samverkan på sommarträffen.
Info från studiefrämjandet om ledarutbildning.
Seniorernas hus håller trädgårdsföreläsningar som vi kan tipsa om. Odd.
Beskärningskursen. Inte tillräckligt många anmälda. Nytt förslag 3h workshop i 19 mars. Emma skickar ut info till medlemmarna via mejl (Inkl info om felaktigt datum på årsmötet och önskemål om vinster till lotteriet på årsmötet).
Ingrids odla i varmbänk; 5 medlemmar och 2 gäster. Uppskattat!

4. Ekonomi

Ekonomin är god.

5. Årsmötet och Checklistan
Vi har lotteri även på detta årsmöte.
Billy ordnar blommor åt avgående, samt ordförande och sekreterare.
Verksamhetsberättelse och budget skall skrivas ut och alla dokument skall skicka till ordförande på årsmötet.
Billy Styrelsen kommer föreslå på årsmötet att utöka styrelsen med en person samt att alla styrelsemedlemmar blir ordinarie.
Emma gör lista att ta med till årsmötet, där frivilliga som kan tänka sig att tex ställa upp i olika sammanhang, tex marknader/fröbibliotek kan skriva upp sig på.
Ann har kontakt med Magnus ang Biokolen.
Vi ses 17:15 på årsmötet.

6. Övrigt Emma jämför Ingrids senaste mejllista med vår så att det stämmer. Strandflagga. Odd kollar skickar förslag.
Emma frågar Lena varifrån klistermärkena kom.

7. Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte efter årsmötet torsdag 17 mars.

Väl mött!

Emma Franzén

Här är protokollet som pdf.