styrelsen för Karlstads Trädgårdssällskap 2016

Karlstads Trädgårdssällskaps nya styrelse 2016

Vid årsmötet valdes styrelsen för 2016. Den består av:
Odd Råberg, Billy Sundblad, Holger Bryntesson, Emma Franzén, Inger Karlsson, Ingrid Larsson, Anne Marie Edvardsson, Ann Elgemark och Yngve Karlsson.