Mikael Skalstad

Fjärilar lockade åhörare

Trädgårdens fjärilar var temat när fjärilsfotografen Mikael Skalstad visade sina fotografier. Han har under flera år fotograferat fjärilar runt om i Sverige och Europa, inte minst i sitt eget närområde i Värmland. 25 åhörare kom och tog del av hans bilder och berättelser.