Att göra egen jord

Intresset för jord är stort kunde vi konstatera när Lena Israelsson besökte vårt trädgårdssällskap i mars och föreläste om jord och hur man kan göra egen jord. Vi var 90 personer som lyssnade och fick recept på jordblandingar och naturgödsel som inte förstör våra odlingar som gifter gör och klimatet som torvbrytning gör. Lena är den som har undersökt och slagit larm om bland annat växtbekämpningsmedlet Pyralid som vi är många som har odlingar som drabbats av detta när vi i god tro har köpt påsjord i trädgårdsbutikerna. Vi fick också förslag på organiskt material för att ersätta den torv som många säckar med påsjord innehåller och som försvinner på en säsong.

Se föreläsningen om en botanisk trädgård i Karlstad

På Romstad i Karlstad fanns under första hälften av 1900-talet en botanisk trädgård. Det var ingen officiell anläggning och den var inte kopplad till något universitet. Istället var det den originelle stinsen Levin Rydén som på egen hand hade byggt upp trädgården. Den rymde 568 olika växtarter och Levin dokumenterade noggrant dem och deras trädgårdsmässiga förutsättningar.

Utifrån denna dokumentation och möten med Levin har Kerstin Lindvall och Mats Ekholm satt samman en skrift i Carlstads-Gillets skriftserie om hans märkliga skapelse. Under en föreläsning för Karlstads Trädgårdssällskap berättade de om denna försvunna botaniska trädgård.

Vi har spelat in föreläsningen och du finner den här!

Växter som bot eller sot

1 november trotsade en tapper skara på elva personer regn och rusk för att lyssna på ett föredrag om giftiga växter. Anne Marie Edvardsson pratade om växter som ligger till grund för en del av våra läkemedel idag och om växter som uppfattas som farliga i vår omgivning.

Så hur farliga är de? Det beror på mängd och individ men ricinfrön, tidlösans frökapslar och sprängörtens rötter ska vi i alla fall absolut akta oss för. Kaffedamerna bjöd på nybakade frallor med vallmofrön på, dagen till ära.