Trädgårdsbesök hos Davilda

Söndag den 11 juni besökte vi en underbar villaträdgård på Norra Kroppkärr. Trädgården kallas Davilda efter det unga parets namn: David Olofsson och Matilda Ribaeus. Vi var cirka 40 intresserade personer som deltog i besöket. Matilda hälsade oss välkomna och gjorde en kort presentation av trädgården och dess historia. Det är en mycket lummig trädgård med många träd och ett hav av rhododendron. Bland buskar och träd fanns det små stigar och sex små oaser med sittplatser för fikapaus.
I rabatterna blandades blommor och grönsaker i en härlig samvaro. Fika med dopp fanns också där deltagarna diskuterade nya idéer och tips från trädgården.

Växtmarknad lockade folk

Lördagen 20 maj ordnade Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen sin traditionsenliga växtmarknad på Kroppkärrs koloniområde. Karlstads Trädgårdssällskap var där och sålde lotter, som hade en strykande åtgång.

Resa till Niklasdams trädgård

Den 21 maj samlades 13 trädgårdsintresserade i Karlstad för en resa till Niklasdams trädgård norr om Kristinehamn. Vi blev mottagna av Nils, som driver trädgården. Han berättade om Niklasdams historia samt om trädgårdens innehåll. Det finns även ett pelargonmuseum i trädgården med över hundra olika pelargonarter, som var mycket sevärt. Vår grupp handlade sedan de växter i trädgården, som man ville köpa. Vi hann även med en fikarast i det fina vädret innan vi åkte hem.

Första tematräffen: Goda skördar och vackra blommor

Vårkvällen den 8 maj samlades 25 odlingsintresserade trädgårdspersoner i Scherps trädgård för att lära om hur man kan bygga upp en trädgård och odla med naturen som förebild. Eftersom årets sena vår inte har väckt naturen riktigt än, såg nog trädgården ut mer som ett skelett och inte den fylliga grönskande oas som kommer senare. Men det är bra att kunna se strukturen och förutsättningarna.

Temakvällen började med att Hans-Åke Scherp beskrev grundtankarna i sättet att odla och hur de kan tillämpas i en vanlig trädgård och därefter följde en guidad rundvandring i trädgården för att se exempel på hur man kan göra. Efter rundvandringen samlades gruppen igen för att ta upp de frågor som uppstått under tiden. Detta var den första träffen av fem i en temaserie som går under sommaren en gång i månaden med fördjupningar inom delar som kompost, jordhälsa med mera.

Informationskväll om biologisk mångfald

Den 4 april samlades en engagerad skara på runt 30 personer för att lyssna på vad Karlstads kommun gör för att bidra till biologisk mångfald och varför den är så viktigt. Anna Mossberg, parkchef, berättade vilka satsningar som görs, både för att ge förutsättningar för våra viktiga pollinatörer och hur man i kommunen tänker om betydelsen av grönska för oss människor och inte minst för klimatet.

Yngve Karlsson beskrev biets och andra pollinatörers behov och betydelse för vår överlevnad. Hans-Åke Scherp vidgade perspektivet biologisk mångfald till att omfatta både djur och växter, både ovan och under jordytan och betonade betydelsen av uthålliga ekosystem med naturen som vägledande förebild.

Det kom många intresserade frågor och inlägg från åhörarna och vi trädgårdsodlare kände att vi är betydelsefulla och kanske lite mindre irriterade på maskrosor som är en värdefull föda för våra bin.

Marknadsföring på Blomsterlandet

Lördag den 22 april var det ”Trädgårdspremiär” på Blomsterlandet. Karlstads trädgårdssällskap blev inbjudna att delta. Det gjorde vi tillsammans med Veteranpoolen som hjälper pensionärer och handikappade, Trädbeskäraren Bengt Enehammar samt Actic. Vi fick möjlighet att marknadsföra Karlstads Trädgårdssällskap och svara på frågor och ge tips. Drygt 40 intresserade var framme och pratade och förhoppningsvis blir det några nya medlemmar. Personalen på Blomsterlandet var mycket bemötande och samarbetsvilliga.

Kväll med fröfokus lockade folk

Tisdag kväll den 21 mars hade Karlstads trädgårdssällskap en föreläsning om hur man skördar och hanterar frön. Det skedde under sakkunnig ledning av Ingrid Larsson och Kerstin Karlsson och platsen var Karlstads stadsbibliotek. Hela 61 personer kom för att ta del av kunskaperna.

Ingrid och Kerstin prioriterade grönsaksfrön. Hur man plockar frön och hur man torkar dem. Sedan kan de förvaras i melittafilter tills det är dags att så dem. Viktigt är att man namnger påsarna, så att man vet vad man sår.

Sedan blev det också genomgång hur man gör med blomsterfrön. En frågestund följde med många intressanta frågor.

Ordförande Hans-Åke Scherp avslutade med att tacka och informera om Karlstads trädgårdssällskap.

Stadsbiblioteket tackade och gav föreningen ett presentkort på ett träd i Vi-skogen.

Årsmötet valde nygammal styrelse

Karlstads Trädgårdssällskap höll 9 mars sitt årsmöte och har nu en ny styrelse (se nedan).

Sammanlagt deltog 36 medlemmar på årsmötet och punkterna på dagordningen beslutades utan förändringar.

Föreningens nyvalde ordförande, Hans-Åke Scherp, presenterade sig och att konstaterade han ser fram emot att arbeta för odlingsformer som gynnar goda och näringsrika skördar som bidrar till människors och planetens hälsa.

Delar av den nya styrelsen. Från vänster till höger: Holger Bryntesson, Ulrika Neldorin, Emma Franzén, Hans-Åke Scherp, Åsa Backman, Gun-Britt Scherp, Inger Karlsson (skymd) och Hans Nässla.

Styrelsen för 2023 ser ut så här:

Hans-Åke Scherp, ordförande, nyval 2 år
Inger Karlsson, kassör, omval 1 år
Odd Råberg, ledamot, omval 2 år
Therese Bure, ledamot, nyval 2 år
Gun-Britt Scherp, ledamot, omval 2 år
Holger Bryntesson, ledamot, kvarstår 1 år
Emma Franzén, ledamot, kvarstår 1 år
Ulrika Neldorin, ledamot, kvarstår 1 år
Hans Nässla, ledamot, kvarstår 1 år
Åsa Backman, Suppleant, nyval 1 år

Nina Höjdefors, revisor, kvarstår 1 år
Solveig Lundberg, revisor, omval 2 år
Anne Marie Edvardsson, revisorssuppleant, omval 1 år

Ann Elgemark, valberedningen, omval 1 år
Yngve Karlsson, valberedningen, omval 1 år

Låna frön på bibliotek

Lördag den 25 februari hade vi ett specialarrangemang för ”Låna frön på bibliotek”.
Fem personer från KTS var på plats på Karlstads stadsbiblioteket mellan kl. 10.00
och 13.00 för att dela ut fröer och informera om hur man tar och hanterar frön för
bästa odlingsresultat. 47 besökare tog del av föreningens råd angående
fröhanteringen. Vi passade också på att informera om Karlstads Trädgårdssällskap.

Odla med barn

Hur mycket tid, näring och vatten behöver en gurka innan den ligger på tallriken och varifrån kommer egentligen socker? Att odla med barn har många fördelar, bland annat ger det kunskap om varifrån vår vardagsmat kommer. Den 22 februari fick vi besök av eldsjälen Andreas Andersson, som – bland mycket annat – är mannen bakom Odla i skola.

Under kvällen bjöds vi på tips och råd kring hur odling i skolmiljö kan bedrivas och hur odlingen kan vara något för alla ämnen i skolan. Varför inte prata engelska med varandra under grönsakssådden exempelvis? Vi pratade också om hur odlingen kan skapa nya band mellan barnen och över generationerna och om hur betydelsefull odlingen kan vara i samtal om respekt och om att vårda det en har.

Tack Anderas för att du tog dig hela vägen upp till oss från Skåne och bjöd oss närmare 20 deltagare på en väldigt inspirerande föreläsning om glädjen i att odla!