Växter som bot eller sot

1 november trotsade en tapper skara på elva personer regn och rusk för att lyssna på ett föredrag om giftiga växter. Anne Marie Edvardsson pratade om växter som ligger till grund för en del av våra läkemedel idag och om växter som uppfattas som farliga i vår omgivning.

Så hur farliga är de? Det beror på mängd och individ men ricinfrön, tidlösans frökapslar och sprängörtens rötter ska vi i alla fall absolut akta oss för. Kaffedamerna bjöd på nybakade frallor med vallmofrön på, dagen till ära.

Tulpaner tema på föreläsning

15 september samlades vi på Gjuteriet och lyssnade på Anne Marie Edvardsson som höll ett föredrag om tulpaner ur olika aspekter. Kuriosa och historia varvades med odlingstips och förslag på långlivade sorter. Efter kaffet med gott dopp utbytte vi erfarenheter av tulpanodling och inköp av tulpanlökar. Åtta deltagare fanns på plats den här uppskattade kvällen.

Stort intresse för beskärningsträff

Lördag morgon den 10 september och 15 entusiastiska deltagare slöt upp utanför koloniträdgårdarna på Kroppkärr. Vi besökte flera trädgårdar med träd i olika skicka att prata om. Ann Elgemark som ledde det hela gav tips om vad man behöver tänka på innan och under själva beskärningen. Val av verktyg var ett moment och några passade på att provsåga med en japansk dubbeltandad såg. Vårt rullande café Ingrid&Inger fanns på plats och serverade ljuvlig hemlagad tomatsoppa. Det var stort intresse för beskärning och flera vill ha mera. Frågan om en ny träff eller mer grundlig studiecirkel fick vi som medskick inför kommande säsong.

Barn visade sin trädgårdsodling

På temat att utöka trädgårdsodling till våra yngsta besökte vi Ruds Parklek. Britt-Marie Karlsson guidade oss i parklekens prunkande trädgård, där barnen deltar i trädgårdsarbetet med sådd på våren, plantering och skötsel under sommaren och skörd på hösten. Ett lysande pedagogiskt exempel på hur vi lär barnen att odla. Ett antal odlingslådor och två växthus ingår i verksamheten. Tyvärr kom endast 4 personer. Övriga får ångra att de missade detta.
Se även artikeln: ”Lär barnen att odla” på sista sidan i vår tidning Hemträdgården nr. 4, 2016.

 

Ett drömväxthus på gammal grund

Anneli och Anders Gräsberg tog den 23 augusti emot fjorton nyfikna trädgårdsentusiaster från Karlstads Trädgårdssällskap och visade upp sitt drömväxthus byggt på en grund av återvunnet tegel. De berättade om hur de hade gått till väga och lyfte fram fördelarna med att bygga ett växthus med hög, murad grund – inte minst att klimatet i växthuset blir mycket jämnare.

Rapport från besök i kollektivt växthus

Stefan Barkman (bilden), Anders Magnusson, Anna Lundberg och Martin Sundqvist tog 16 augusti emot ett tiotal besökare från Karlstads Trädgårdssällskap och visade upp växthuset som Bostadsrättsföreningen Ekobyn Mjölnartorpet i Karlstad har byggt. De berättade om hur de planerade och genomförde bygget av det 64 kvadratmeter stora växthuset och de beskrev hur de gör för att möta skilda önskemål och behov hos föreningens medlemmar.

Rapport från trädgårdsbesök i Mosstorp

Karlstads Trädgårdssällskap blev inbjudna av Trädgårdsamatörerna till en sommarträff och trädgårdsbesök i Mosstorp, där Ann-Britt Höglund guidade oss och berättade om sin trädgård.

Denna trädgård är helt underbar med massor av olika växter och träd. Ett gediget arbete ligger bakom denna trädgård och det är bara att imponeras.

Vi blev också bjudna på kaffe och hembakat. Vid kaffet pratade vi om framtida samarbeten.

Plats: Ann-Britt Höglunds trädgård i Mosstorp

Tidpunkt: Onsdag 10 augusti 2016, klockan 17.00

Antal besökare: drygt 40

Årsmötesplanering på styrelsemöte

Styrelsemöte Karlstads Trädgårdssällskap 25 februari 2016 

Ordförande: Yngve Karlsson

Sekreterare: Emma Franzén

Övriga närvarande: Holger Bryntesson, Ann Elgemark, Ingrid Larsson och Odd Råberg, Billy Sundblad.

Anmält förhinder: Ingrid Westerberg

Plats: hemma hos Billy

1. Yngve öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Föregående protokoll Ingrid B får inte längre info för föreningen. Det hon däremot fortfarande gör är att hantera föreningarnas rabatter och det vill hon gärna att vi tar över. Kvarstår: Emma kollar upp komposten. Växtportalen, Yngve. Föregående protokoll godkändes.

3. Rapporter/ Skrivelser/Komposten.
Esters Café, 5/5, plantbytardag och vårpremiär. Vi informerar via fb, Odd.
Centralförbundet, ang mandat fullmäktige. Vi är för små för mandat och har ingen valsamverkan idag. Odd undersöker närmare. Ev diskutera samverkan på sommarträffen.
Info från studiefrämjandet om ledarutbildning.
Seniorernas hus håller trädgårdsföreläsningar som vi kan tipsa om. Odd.
Beskärningskursen. Inte tillräckligt många anmälda. Nytt förslag 3h workshop i 19 mars. Emma skickar ut info till medlemmarna via mejl (Inkl info om felaktigt datum på årsmötet och önskemål om vinster till lotteriet på årsmötet).
Ingrids odla i varmbänk; 5 medlemmar och 2 gäster. Uppskattat!

4. Ekonomi

Ekonomin är god.

5. Årsmötet och Checklistan
Vi har lotteri även på detta årsmöte.
Billy ordnar blommor åt avgående, samt ordförande och sekreterare.
Verksamhetsberättelse och budget skall skrivas ut och alla dokument skall skicka till ordförande på årsmötet.
Billy Styrelsen kommer föreslå på årsmötet att utöka styrelsen med en person samt att alla styrelsemedlemmar blir ordinarie.
Emma gör lista att ta med till årsmötet, där frivilliga som kan tänka sig att tex ställa upp i olika sammanhang, tex marknader/fröbibliotek kan skriva upp sig på.
Ann har kontakt med Magnus ang Biokolen.
Vi ses 17:15 på årsmötet.

6. Övrigt Emma jämför Ingrids senaste mejllista med vår så att det stämmer. Strandflagga. Odd kollar skickar förslag.
Emma frågar Lena varifrån klistermärkena kom.

7. Nästa styrelsemöte blir konstituerande möte efter årsmötet torsdag 17 mars.

Väl mött!

Emma Franzén

Här är protokollet som pdf.