Årsmötet valde nygammal styrelse

Karlstads Trädgårdssällskap höll 9 mars sitt årsmöte och har nu en ny styrelse (se nedan).

Sammanlagt deltog 36 medlemmar på årsmötet och punkterna på dagordningen beslutades utan förändringar.

Föreningens nyvalde ordförande, Hans-Åke Scherp, presenterade sig och att konstaterade han ser fram emot att arbeta för odlingsformer som gynnar goda och näringsrika skördar som bidrar till människors och planetens hälsa.

Delar av den nya styrelsen. Från vänster till höger: Holger Bryntesson, Ulrika Neldorin, Emma Franzén, Hans-Åke Scherp, Åsa Backman, Gun-Britt Scherp, Inger Karlsson (skymd) och Hans Nässla.

Styrelsen för 2023 ser ut så här:

Hans-Åke Scherp, ordförande, nyval 2 år
Inger Karlsson, kassör, omval 1 år
Odd Råberg, ledamot, omval 2 år
Therese Bure, ledamot, nyval 2 år
Gun-Britt Scherp, ledamot, omval 2 år
Holger Bryntesson, ledamot, kvarstår 1 år
Emma Franzén, ledamot, kvarstår 1 år
Ulrika Neldorin, ledamot, kvarstår 1 år
Hans Nässla, ledamot, kvarstår 1 år
Åsa Backman, Suppleant, nyval 1 år

Nina Höjdefors, revisor, kvarstår 1 år
Solveig Lundberg, revisor, omval 2 år
Anne Marie Edvardsson, revisorssuppleant, omval 1 år

Ann Elgemark, valberedningen, omval 1 år
Yngve Karlsson, valberedningen, omval 1 år