Föreläsning om skogsträdgård lockade många

Måndagen den 14 mars var vi ett femtital personer i Skeppet som lyssnade till Viktor Säfve som delade med sig av sin djupa kunskap om odling som han praktiserar i familjens egna odlingar och skogsområden i Åfallets skogsträdgård. Vi fick en insikt i skogens kraft och vad vi kan lära oss av den för att utforma ekologiskt funktionella matproducerande trädgårdar som sköter sig själva som skogen gör och bidrar till rik biologisk mångfald.