Rolands plantskola

Inköpsresa till Rolands plantskola

Söndag den 4 augusti samlades elva trädgårdsintresserade på parkeringen vid Sundstagymnasiet för avresa till Rolands plantskola vid Revsten, söder om Kristinehamn. Det låga antalet deltagare berodde troligen på semestertider.

Jan-Erik och Ulla-Lena tog emot oss och berättade om plantskolan, som gått i arv från Ulla-Lenas far. De har många hundra plantor av perenna växter av alla sorter, men de har inga sommarblommor, buskar eller träd. På våren är det bara grossister som kan köpa plantor, men på hösten får även trädgårdsföreningar köpa.

Vår grupp var köpglad, så vi hade fulla bilar hem. Vi hoppas att detta blir en stående programpunkt i vårt årsprogram