Stolpens Trädgård

Inspiration och plantprat på Stolpens Trädgård

På valborgsaftonens morgon samlades nära 20 personer hos Stolpens Trädgård en timme före öppningsdags för att få en egen inspirerade rundvandring i visningsträdgården. Jonas Grund, en av ägarna, visade olika växter och talade om deras härdighet och deras främsta företräden.